Poznaniacy.EU

Strona dla mieszkańców oraz przyjezdnych

pieniądze
Bez kategorii

Jak wygląda praca rzeczoznawcy majątkowego?

Na terenie naszego kraju istnieje wiele tak zwanych zawodów regulowanych. Jednym z nich jest profesja tak zwanego rzeczoznawcy majątkowego. Możliwość wykonywania takiej pracy wiąże się z koniecznością spełnienia określonych wymogów prawnych. Można śmiało stwierdzić, że rzeczoznawca majątkowy to zawód zaufania publicznego. Głównym zadaniem takich fachowców jest określanie wartości różnych nieruchomości. Jest to więc bardzo odpowiedzialna praca i całkiem złożona. W związku z tym wyspecjalizowani rzeczoznawcy mogą liczyć na atrakcyjne warunki finansowe, jeśli chodzi o zarobki.

Rzeczoznawca majątkowy – Zielona Góra i inne miasta

W praktycznie każdym mieście można znaleźć porządnych rzeczoznawców majątkowych, którzy muszą spełniać różne istotne obowiązki. Podstawowym zadaniem jest oczywiście wspomniane wyżej szacowanie wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń, które są z nią powiązane na stałe. Poza tym rzeczoznawcy majątkowi zajmują się sporządzaniem różnych opracowań oraz ekspertyz, które mogą dotyczyć takich spraw, jak na przykład:

 • doradztwo związane z rynkiem nieruchomości,
 • określenie stopnia efektywności inwestycji oraz rozwoju nieruchomości,
 • oznaczenie własności lokalu odrębnego, a także ustalanie bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości,
 • finansowe rezultaty uchwalania tak zwanych planów miejscowych,
 • określanie wartości nieruchomości na zlecenie i rzecz indywidualnych inwestorów,
 • wycena nieruchomości wchodzącej w skład inwestycji zgodna z przepisami z zakresu rachunkowości,
 • wycena nieruchomości zgłoszonych jako środki trwałe, zgodnie z przepisami z zakresu rachunkowości.

Jak widać, rzeczoznawca majątkowy w Zielonej Górze oraz fachowcy z innych miast, muszą wykonywać szereg ważnych czynności i ekspertyz. Zadania te wykonywane są na rzecz sądów, urzędów, a także przedsiębiorstw i osób prywatnych. Takie wsparcie jest szczególnie istotne w przypadku sprzedaży nieruchomości albo starania się o kredyt hipoteczny.

Warunki, jakie należy spełnić, aby zostać rzeczoznawcą majątkowym w Zielonej Górze i innych miastach

Polskie przepisy wyraźnie określają warunki, jakie należy spełnić, aby starać się o możliwość wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego. Zgodnie z nimi osoba starająca się o możliwość wykonywania takiej profesji, musi spełnić poniższe warunki:

 • musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie może być karana za przestępstwa skarbowe lub popełnione przeciwko: mieniu, wiarygodności dokumentacji, działalności prowadzonej przez sądy, instytucje państwowe i samorząd terytorialny, a także przeciwko obrotowi gospodarczemu i pieniężnemu oraz obrotowi papierów wartościowych,
 • musi posiadać wykształcenie wyższe oraz skończone studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości (potwierdzone dyplomem),
 • musi wykazać się przynajmniej 6-miesięczną praktyką z zakresu wyceny nieruchomości lub minimum 2-letnim doświadczeniem zawodowym z pracy obejmującej wycenę nieruchomości.

Istotne jest też przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego. Składa się ono z części pisemnej oraz ustnej, a jego koszt to 1150 zł.