drzwi

Drzwi przeciwpożarowe, jak wskazuje ich nazwa, służą ochronie ludzi i mienia w sytuacji zagrożenia pożarowego. Kluczową rolę, którą pełnią, jest wydzielenie strefy, gdzie nie dostanie się ogień. Drzwi przeciwpożarowe mają zapewnić bezpieczne warunki osobom i rzeczom znajdującym się w pomieszczeniu do momentu przejechania straży pożarnej.

Charakterystyczne cechy drzwi przeciwpożarowych to wyższa odporność ogniowa i zwiększony stopień termoizolacyjności. Skrzydła tego typu można podzielić ze względu na materiał, który został wykorzystany do ich wykonania. Na tej podstawie wyróżnia się przeciwpożarowe drzwi stalowe, drewniane bądź aluminiowe. Najczęściej spotkać się można z modelami metalowymi bądź aluminiowymi. Drewno jest coraz rzadziej stosowane.

Gdzie stosuje się drzwi przeciwpożarowe?

W polskim prawie znaleźć można aż trzy dokumenty, które nakazują montaż drzwi przeciwpożarowych w określonych miejscach. Zalicza się do nich: rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, ustawa z 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Drzwi przeciwpożarowe muszą być stosowane przede wszystkim tam, gdzie znajduje się dużo ludzi w jednym momencie. Decydują się na nie osoby pragnące zapewnić pracownikom bądź klientom najwyższy poziom bezpieczeństwa. Obecność drzwi przeciwpożarowych jest szczególnie ważna w budynkach, w których znajdują się kotłownia bądź materiały łatwopalne. Montowane są w ciągach komunikacyjnych, aby w razie niebezpieczeństwa umożliwić służbom bezpieczne wejście i niesienie pomocy a uwięzionym w budynku szybką ewakuację. Skutecznie zabezpieczają także różnego rodzaju instalacje oraz resztę obiektu przed zniszczeniem spowodowanym rozprzestrzeniającym się ogniem.

Tego typu skrzydła można spotkać w obiektach użyteczności publicznej, zakładach pracy, siedzibach firm, a także szkołach czy ośrodkach sportowych. Są one niezbędnym elementem w galeriach handlowych, centrach kultury i muzeach. Każde z tych miejsc powinno być wyposażone w odpowiednią liczbę drzwi przeciwpożarowych, dostosowaną do wielkości danego obiektu.

Czy drzwi przeciwpożarowe muszą być zamontowane w domach?

Zgodnie z tymi przepisami drzwi przeciwpożarowe muszą być zamontowane w przejściach pomiędzy budynkiem a garażem. Są koniecznym elementem wyposażenia domów wielorodzinnych. W przypadku obiektu jednorodzinnego, szeregowego bądź wolnostojącego o zamontowaniu takich drzwi decyduje inwestor. Warto jednak zainwestować w ten element, w końcu bezpieczeństwo zawsze należy stawiać na pierwszym miejscu. Szczególnie gdy posiadasz piec o mocy przekraczającej 30 kW, powinieneś zastanowić się nad zamontowaniem drzwi chroniących przed pożarem.

Drzwi przeciwpożarowe – Wrocław

Jeżeli szukasz najlepszej jakości skrzydeł drzwiowych, które zapewnią Tobie, Twoim bliskim, pracownikom czy klientom najwyższy poziom bezpieczeństwa, zapoznaj się z ofertą drzwi przeciwpożarowych we Wrocławiu. Zostały wykonane z dbałością o najmniejsze szczegóły, dzięki czemu nienagannie spełniają swoją rolę.