Mimo że rozwód stanowi trudny czas dla wielu osób, często jest potrzebny, by dwoje ludzi w końcu mogło zacząć normalnie funkcjonować. Co istotne, trudna relacja oraz jej zakończenie wpływa zarówno na dotychczasowych małżonków, jak i ich dzieci (jeśli zdążyli założyć rodzinę). Warto więc zadbać o dobro wszystkich uczestników procesu.

Rozstanie wiąże się nie tylko z obciążeniem psychicznym, ale również finansowym. Dzieje się tak, ponieważ za finalizacją rozwodu idzie bardzo często konieczność zasądzenia odpowiedniej wysokości alimentów na dziecko bądź drugiego małżonka. Kiedy powinno się o nie wnioskować? Kto otrzymuje możliwość złożenia pozwu do sądu?

Kto otrzymuje możliwość wnioskowania o alimenty? Adwokat – Warszawa

Najczęstszą sytuacją jest ta, kiedy o alimenty ubiega się jeden z rodziców na rzecz dziecka. Wtedy na drugiego rodzica po przegraniu sprawy w sądzie zostaje nałożony prawny obowiązek płacenia określonej sumy pieniędzy. Jednak to nie jedyna okoliczność, kiedy zostaje komuś przyznane świadczenie alimentacyjne.

Inna przesłanka umożliwiająca uzyskanie pieniędzy od byłego małżonka to rozwód lub separacja. Do sądu wpływa wniosek w takiej sytuacji, gdy jedna ze stron nie otrzymuje takich środków, aby móc zaspokoić podstawowe, uzasadnione potrzeby. Jeśli były małżonek udowodni za pomocą dowodów, że nie ma możliwości samodzielnego utrzymywania się, druga osoba zostanie obarczona obowiązkiem alimentacyjnym.

Niekiedy zdarza się, że również rodzice decydują się na złożenie pozwu dotyczącego otrzymania świadczenia alimentacyjnego od własnych dzieci. Jednak taka sytuacja należy do najrzadszych spośród wymienionych.

Kiedy można wnioskować o alimenty? Adwokat – Warszawa

Pozew o zasądzenie alimentów na poczet dziecka najwcześniej można złożyć po porodzie. Należy to zrobić w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania rodzica chcącego uzyskać pieniądze. Co więcej, cały komplet dokumentów powinien zawierać również skrócony odpis aktu urodzenia pociechy, skrócony odpis aktu małżeństwa bądź wyroku o ustalenie ojcostwa, wszelkie niezbędne dowody, zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach, a także wniosek o zabezpieczenie alimentów na czas trwania całego procesu.

Co istotne, kobieta ma również możliwość skorzystania z zapisu, który mówi o tym, że od ojca dziecka wymaga się, aby ten poniósł koszty wygenerowane w trakcie ciąży, porodu oraz przez 3 miesiące po urodzeniu. Wtedy matka może złożyć do sądu wniosek o przeznaczenie pieniędzy w związku z wyżej wymienionymi celami.

Jak już zostało wspomniane, jeden były małżonek również ma możliwość złożenia pozwu o alimenty, gdy chce pozyskać środki potrzebne do życia od drugiego. W takiej sytuacji dokumenty można dostarczyć do sądu dopiero wtedy, gdy zostanie udowodnione, że obie strony pozostają w separacji lub są rozwiedzione.

Jeśli chodzi o przygotowanie wniosków i pozwu o alimenty, adwokat w Warszawie stanowi nieocenioną pomoc. Dzięki temu rodzic nie będzie musiał się martwić o negatywne rozpatrzenie złożonej prośby ze względu na niedopilnowanie którejkolwiek z wymaganych formalności.