geodeta

Do geodety zgłaszamy się po pomoc bardzo często, ale najczęściej udajemy się do niego, gdy kupujemy nową działkę i potrzebujemy dokładnych pomiarów, które zweryfikują, czy na przykład płot stoi w odpowiednim miejscu. Dzięki specjalistycznemu sprzętowi geodeta potrafi dokładnie wyznaczyć granicę poszczególnych działek. Wiadomo, że jest to praca, w której jest potrzebna duża dokładność, ale też łatwość czytania map geodezyjnych oraz nanoszenia na nie poprawek, gdy coś jest niezgodne z rzeczywistością. 

W jakich sytuacjach warto skorzystać z usług geodety?

Z usług geodety można już skorzystać, kiedy szukamy jakiejś działki i nie jesteśmy pewni, że ma ona w rzeczywistości daną wielkość. Wtedy osoba zajmująca się tą profesją dokładnie oceni, czy przykładowo nie został zabrany kawałek ziemi w wyniku złych pomiarów. To on jest odpowiedzialny za wytyczenie granic działki, ale też to do niego należy decyzja, gdzie mogą biec poszczególne przyłącza do naszego domu.

Podłączając gaz, geodeta we Wrocławiu określi, którędy dokładnie mają przebiegać rury do tego typu inwestycji. W momencie, gdy budujemy dom, to powinien on na różnych etapach prac sprawdzać, czy wszystkie najważniejsze elementy na działce znajdują się w wyznaczonych miejscach. Tak naprawdę bez zgody geodety nie można ani rozpocząć budowy, ani tym bardziej jej ukończyć. Gdy planujemy ogrodzić działkę, to warto skorzystać z usług specjalisty, aby sprawdził, gdzie można postawić płot. Przecież nie chcemy go później rozbierać, gdy okaże się, że stoi on na czyjejś działce lub na terenie należącym do gminy. Będzie on również niezbędny, gdy będziemy chcieli wykonać tyczenie budynku na działce, które musi przebiec zgodnie z zatwierdzonym planem zagospodarowania działki.

Geodeta we Wrocławiu sporządzi również szczegółowe mapy dla projektantów domu, które ułatwią wizualizację naszego mieszkania pod kątem rozmieszczenia pomieszczeń. Wyznaczy także konkretne miejsca, gdzie mają znajdować się chodniki lub dokładne lokalizacje danych dróg zgodnie z dostępnymi mapami.

W jaki sposób można zostać geodetą?

W momencie, gdy chcielibyśmy zostać geodetą, to trzeba skończyć odpowiednie studia, a dokładnie kierunek geodezja i kartografia. Najpierw trzeba ukończyć trzyipółletnie studia inżynierskie, a następnie należy jeszcze odbyć dwuletnie studia magisterskie. Jednak gdy chcemy być samodzielnym specjalistą, to trzeba zdobyć odpowiednie uprawnienia i zdać egzaminy przed Komisją ds. Uprawnień Zawodowych w Dziedzinie Geodezji i Kartografii.

Po trzech latach praktyki zawodowej osoba, która chce być pełnoprawnym geodetą, musi zdać egzamin składający się z dwóch części. Pierwsza z tych części jest testowa oraz opisowa, a druga odbywa się w formie ustnej. Trzeba za napisanie testu zapłacić, ale też dostarczyć zaświadczenie o swojej niekaralności. Wiadomo, że do zostania geodetą trzeba umieć czytać trudniejsze rysunki techniczne, ale też mieć zdolność logicznego myślenia. W tej profesji lepiej sobie poradzą osoby, które dobrze rozumieją matematykę.